Prof.Dr.Osman Aydınlı
     
 

Ana Sayfa ●●● Özgeçmiş ●●● Yayın Listesi ●●● Kitaplar ●●● Makaleler ●●● İletişim ●●● Ziyaretçi Defteri

 
     

     
 

● Üyelik


K.Adı:

Şifre:

Beni Hatırla


Şifremi Unuttum

Üye Olmak İstiyorum


 
     
     
 

● En Çok Okunan Makaleler


Mu’tezile Ekolü: Teşekkülü, İlkeleri ve İslam Düşüncesi’ne Katkıları
Mutezile'nin İmamet Nazariyesi Teori Pratik
Mu'tezilî Anlayışta Zühd ve Takva Boyutu
Mutezilî Siyaset Düşüncesinde Değişim Süreci
İlk Mu’tezile’nin Özgür İrade Söylemi –Amr b. Ubeyd ve Kader Anlayışı-

 
     
     
 

● Dersle ilgili bilgiler


İslam Mezhepleri Tarihi-I
İçerik

İslam Mezhepleri Tarihi dersinin haftalık konu dağılımı ve okuma metinleri

Dersin Tarihi İşlenecek Konu
17 Eylül 2013 İslâm Mezhepleri Tarihi’nin tanımı, kaynakları ve disiplinin metodolojisi
24 Eylül 2013 Mezhepler öncesi İslam Algısı ve İslam’ın Kurucu İlkeleri, Din ve Din anlayışları
01 Ekim 2013 Mezheplerin doğuş sebepleri -I
08 Ekim 2013 Mezheplerin doğuş sebepleri -II
15 Ekim 2013 Haricîlik: Doğuşunda etkili olan faktörler, teşekkül süreci, temel fikirleri ve İslâm düşüncesindeki yeri
22 Ekim 2013 Hariciliğin fırkalara ayrılışı - İbazilik
29 Ekim 2013 Cumhuriyet bayramı tatili
05 Kasım 2013 Mürcie: Doğuşunda etkili olan faktörler, teşekkül süreci, temel fikirleri ve İslâm düşüncesindeki yeri
12 Kasım 2013 ARA SINAV
19 Kasım 2013 Mu’tezile Ekolü: ortaya çıkışında etkili olan faktörler, teşekkül süreci, zihniyet yapısı
26 Kasım 2013 Mu’tezile Ekolü: Beş Esas, Basra ve Bağdat ekolleri
03 Aralık 2013 Şia mezhebi: İlk şiî fikirler, teşekkül süreci, inanç esasları ve İslâm geleneğindeki izleri
10 Aralık 2013 İmamiyye Şiası: teşekkülü, inanç esasları ve İslâm geleneğindeki yeri
17 Aralık 2013 Zeydiyye: teşekkülü, gelişimi, inanç esasları ve İslâm geleneğindeki yeri
24 Aralık 2013 Nusayriyye: teşekkülü, inanç esasları ve İslâm geleneğindeki yeri


1.Temel Okuma Metinleri
• İslâm Mezhepleri Tarihi El Kitabı, ed. Hasan Onat-Sönmez Kutlu, Ankara 2012.
• Osman Aydınlı, İslam Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı, Ankara 2008.

2.Yardımcı Okuma Metinleri
• İslam Düşünce Ekolleri Tarihi (İLİTAM/Ankuzem)
• Ethem Ruhi Fığlalı, Günümüz İslâm Mezhepleri, Ankara 2010.
• Abdurrahman Bedevî, Mezahibu’l-İslamiyyîn, I-II, Beyrut 1973.
• Ethem Ruhi Fığlalı, Babilik-Bahailik, Ankara 1994.
• Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik, Ankara 1994.
• Hasan Onat, Yirminci Asırda Şiilik ve İran İslâm devrimi, Ankara 1997.
• Henry Laoust, İslâmda Ayrılıkçı Görüşler, çev.E.R.Fığlalı-S.Hizmetli, Ankara 1999.
• Hüseyin Türk, Nusayrilik, İnanç Sistemleri ve Kültürel Özellikleri, Kaknüs yay., İstanbul 2005.
• M.Ebu Zehra, İslamda Siyasi ve İtikâdî Mezhepler Tarihi, çev.E.R.Fığlalı-O.Eskicioğlu, İstanbul 1970.
• Osman Aydınlı, Akılcı Din Söylemi, Ankara 2010.
• Sönmez Kutlu, İmam Maturidi ve Maturidilik, Ankara 2003.
• W. M. Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, çev. E. R. Fığlalı, Ankara 1981.

 

 
     
     
 
OsmanAydinli.com (c) 2008 AYDINLIWEB