Prof.Dr.Osman Aydınlı
     
 

Ana Sayfa ●●● Özgeçmiş ●●● Yayın Listesi ●●● Kitaplar ●●● Makaleler ●●● İletişim ●●● Ziyaretçi Defteri

 
     

     
 

● Üyelik


K.Adı:

Şifre:

Beni Hatırla


Şifremi Unuttum

Üye Olmak İstiyorum


 
     
     
 

● En Çok Okunan Makaleler


Mu’tezile Ekolü: Teşekkülü, İlkeleri ve İslam Düşüncesi’ne Katkıları
Mutezile'nin İmamet Nazariyesi Teori Pratik
Mu'tezilî Anlayışta Zühd ve Takva Boyutu
Mutezilî Siyaset Düşüncesinde Değişim Süreci
İlk Mu’tezile’nin Özgür İrade Söylemi –Amr b. Ubeyd ve Kader Anlayışı-

 
     
     
 

● Dersle ilgili bilgiler


Dini Akımlar (Ankara İlahiyat DKAB)
İçerik

Dini Akımlar (Ankara DKAB) dersinin haftalık dağılımı ve okuma metinleri

11 Şubat 2013-17 Mayıs 2013
20 Mayıs 2013 – 02 Haziran 2013
08 Haziran 2013 – 14 Haziran 2013

Dersin Tarihi İşlenecek Konu
15-22 Şubat 2013 İslâm Mezhepleri Tarihi’nin tanımı, kaynakları ve disiplinin metodolojisi
01 Mart 2013 Mezheplerin doğuş sebepleri
08 Mart 2013 Haricîlik: Doğuşunda etkili olan faktörler, teşekkül süreci, temel fikirleri ve İslâm düşüncesindeki yerleri.
15 Mart 2013 Mu’tezile Ekolü: ortaya çıkışında etkili olan faktörler, teşekkül süreci, zihniyet yapısı, temsilcileri ve İslâm düşüncesine etkileri.
22 Mart 2013 Şîa Mezhebi: teşekkül süreci, temel görüşleri, fırkanın alt gruplara ayrılışı.
29 Mart 2013 Ehl-i Sünnet: Mezhebin teşekkülü, gelişim süreci, temel görüşleri ve İslâm düşüncesindeki yeri.
05 Nisan 2013 Eş’arîlik ve Mâturidîlik: ortaya çıkışında etkili olan faktörler, teşekkül süreci, temel fikirleri ve İslâm düşüncesine etkileri
12 Nisan 2013 ARA SINAV
19 Nisan 2013 Dini akımlar: Islamcılık düşüncesini hazırlayan gelişmeler; İslamcılığın temsilcileri ve hedefleri (üç tarz-ı siyaset)
26 Nisan 2013 Cumhuriyet dönemi din anlayışı ve dini cereyanlar.
03 Mayıs 2013 Geleneksel ve yenilikçi dini akımlar, Modernlik ve İslâm Modernizmi
10 Mayıs 2013 Türkiyede’ki dini akımların genel karakteristiği.
17 Mayıs 2013 Alevîlik-Bektaşîlik, kaynakları, temel görüşleri ve İslâm geleneğindeki yeri.


1.Temel Okuma Metinleri
• İslâm Mezhepleri Tarihi El Kitabı, ed. Hasan Onat-Sönmez Kutlu, Ankara 2012.
• Hasan Onat, Türkiye’de Din Anlayışında Değişim Süreci, Ankara 2010.

2.Yardımcı Okuma Metinleri
• İslam Düşünce Ekolleri Tarihi (İLİTAM/Ankuzem)
• Ethem Ruhi Fığlalı, Günümüz İslâm Mezhepleri, Ankara 2010.
• Abdurrahman Bedevî, Mezahibu’l-İslamiyyîn, I-II, Beyrut 1973.
• Ethem Ruhi Fığlalı, Türkiye’de Alevilik ve Bektaşilik, Ankara 1994.
• Hasan Onat, Yirminci Asırda Şiilik ve İran İslâm devrimi, Ankara 1997.
• Henry Laoust, İslâmda Ayrılıkçı Görüşler, çev.E.R.Fığlalı-S.Hizmetli, Ankara 1999.
• M.Ebu Zehra, İslamda Siyasi ve İtikâdî Mezhepler Tarihi, çev.E.R.Fığlalı-O.Eskicioğlu, İstanbul 1970.
• Osman Aydınlı, Akılcı Din Söylemi, Ankara 2010.
• Osman Aydınlı, İslam Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı, Ankara 2008.
• Sönmez Kutlu, İmam Maturidi ve Maturidilik, Ankara 2003.
• W. M. Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, çev. E. R. Fığlalı, Ankara 1981.
• Montgomery Watt, İslami Hareketler ve Modernlik, çev. Turan Koç, İstanbul 1997.
• Mazharuddin Sıddıki, İslam Dünyasında Modernist Düşünce, çev. M. Fırat-K. Korkmaz, İstanbul 1990.
• R. Hrair Dökmeciyan, Arap Dünyasında Köktencilik, çev. Muhammed Karahanoğlu, İstanbul 1992.
• John Esposito, Değişim Sürecinde İslam, çev. A. Y. Aydoğan-A. Ünlü, İstanbul 1991.
• İsmail Kara, Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi, İstanbul 1990.
• Nilüfer Göle, Melez Desenler, İstanbul 2000.
• Nilüfer Göle, İslamın Yeni Kamusal Yüzleri, İstanbul 2003.

 

 
     
     
 
OsmanAydinli.com (c) 2008 AYDINLIWEB