Prof.Dr.Osman Aydınlı
     
 

Ana Sayfa ●●● Özgeçmiş ●●● Yayın Listesi ●●● Kitaplar ●●● Makaleler ●●● İletişim ●●● Ziyaretçi Defteri

 
     

     
 

● Üyelik


K.Adı:

Şifre:

Beni Hatırla


Şifremi Unuttum

Üye Olmak İstiyorum


 
     
     
 

● En Çok Okunan Makaleler


Mu’tezile Ekolü: Teşekkülü, İlkeleri ve İslam Düşüncesi’ne Katkıları
Mutezile'nin İmamet Nazariyesi Teori Pratik
Mu'tezilî Anlayışta Zühd ve Takva Boyutu
Mutezilî Siyaset Düşüncesinde Değişim Süreci
İlk Mu’tezile’nin Özgür İrade Söylemi –Amr b. Ubeyd ve Kader Anlayışı-

 
     
     
 

● KitapAkılcı Din Söylemi -Farklı Yönleriyle Mu'tezile Ekolü-

HititKitap, 2010


ANAHTAR KELİMELER
Mu'tezile, Vasıl b. Ata, Amr b. Ubeyd, Ebu'l-Hüzeyl, Nazzam, Bişr el-Mu'temir, Cafer b. Harb, Cafer b. Mübeşşir, Cahız, Kadı Abdulcebbar, tevhid, adl, el-menziletü beyne'l-menzileteyn, vad-vaid,atom, cüzü la yetecezza, cisim, araz, kebire,Kaderiyye.


ÖZET
Mu’tezile ile alâkalı yayınladığımız bu kitap İslâmî Araştırmalar, Dinî Araştırmalar, İslâmî İlimler,Tasavvuf, Marife, Dinbilimleri, Ankara İlahiyat Fakültesi Dergisi ve Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi gibi değişik dergilerde yayınlanan makalelerin birleştirilmesinden meydana gelmiştir. Makalelerin her biri Mu’tezile ekolünün farklı boyutlarını inceleme amacına yönelik olup ekolün doğuşuna etki eden faktörler, mezhebin oluşum ve gelişim süreci, temel doktrinleri, bu fikirlerin hangi süreç ve koşullar dahilinde teşekkül ettiği, yöntem ve görüşlerinde aklın belirleyiciliği ve İslâm düşüncesine sağladığı katkı ana hatlarıyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Makaleler konularına göre tasnif edilerek üç ana bölüm altında sunulmuştur. Bölüm isimleri şu şekildedir:
“Mu’tezile Ekolünün Teşekkülü ve Temel İlkeleri”
“Mu’tezile Geleneğindeki Eğilimler”
“Mu’tezilî Düşüncede Nübüvvet, Kur’an-ı Kerim ve Tarih Algısı”


 
     
     
 
OsmanAydinli.com (c) 2008 AYDINLIWEB